Ποσοστό επιτυχίας των ζυγωματικών εμφυτευμάτων

Zygomatic Εμφυτεύματα, μια ανθεκτική μακροχρόνια λύση με λίγες επιπλοκές

Ποσοστό επιτυχίας των ζυγωματικών εμφυτευμάτων;

Γενική εικόνα των ζυγωματικών εμφυτευμάτων

Προτού παρουσιάσουμε το ποσοστό επιτυχίας των ζυγωματικών εμφυτευμάτων, ας εξετάσουμε εν συντομία αυτή τη θεραπευτική λύση. Τα ζυγωματικά εμφυτεύματααποτελούν μια ασφαλή λύση για περιπτώσεις με σοβαρή απώλεια οστού. Οι επιπλοκές των ζυγωτικών εμφυτευμάτων είναι ασυνήθιστες. Λειτουργούν ως σημεία στήριξης για μία σταθερή οδοντοστοιχία. Και κυρίως, τα ζυγωματικά εμφυτεύματα αντιπροσωπεύουν την πιο προηγμένη λύση για ασθενείς που παρουσιάζουν έλλειψη οστού για την τοποθέτηση συμβατών οδοντικών εμφυτευμάτων. Μετά από επακριβή διάγνωση, η χειρουργική διαδικασία και η τοποθέτηση της σταθερής οδοντοστοιχίας πραγματοποιούνται εντός 24 ωρών. Ποσοστό Επιτυχίας των Ζυγωματικών Εμφυτευμάτων

Ποσοστό επιτυχίας των ζυγωματικών εμφυτευμάτων

Με την πάροδο των ετών, η επιστημονική κοινότητα έχει αναφέρει υψηλό ποσοστό επιτυχίας για τα ζυγωματικά εμφυτεύματα. Επί του παρόντος, παρατηρούνται πολύ λίγες επιπλοκές από ζυγωματικά εμφυτεύματα. Επιπλέον, τα δέκα τελευταία χρόνια, η τοποθέτηση ζυγωματικών εμφυτευμάτων έχει γίνει ασφαλέστερη και πιο προβλέψιμη από τη χρήση οστικών μοσχευμάτων. Στα ZAGA Centers διαθέτουμε ειδικούς που μελετούν τον βαθμό επιτυχίας ενός εμφυτεύματος λαμβάνοντας υπόψη έναν σημαντικό αριθμό περιπτώσεων και αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την υγεία και την άνεση του ασθενή.

Για τα ZAGA Centers, η επιτυχία της θεραπείας ζυγωματικών εμφυτευμάτων είναι συνώνυμη της ποιότητας ζωής του ασθενή. Πράγματι, το πιο συνηθισμένο παράπονο των ασθενών που χρειάζονται ζυγωματικά εμφυτεύματα είναι η σταδιακή απώλεια ποιότητας ζωής που σχετίζεται με τη χρήση αφαιρούμενης οδοντοστοιχίας. Η αποκατάσταση μιας σταθερής οδοντοστοιχίας είναι το κύριο αποτέλεσμα της θεραπείας με ζυγωματικά εμφυτεύματα. Οι ασθενείς, επομένως, ανακτούν υψηλή ποιότητα ζωής σε24 μόνο ώρες.

Το σχέδιο θεραπείας σας θα περιλαμβάνει ένα με δύο ετήσια ραντεβού παρακολούθησης τουλάχιστον. Οι επαγγελματίες οδοντιατρικής φροντίδας θα εξετάσουν εσάς, τον βαθμό ικανοποίησής και την ποιότητα ζωής σας και θα καθαρίσουν τη σταθερή σας οδοντοστοιχία. Θα ελέγξουν, για παράδειγμα, την υγεία του ουλικού ιστού. Αυτές οι ετήσιες επισκέψεις παρακολούθησης διασφαλίζουν την πρόληψη και την έγκαιρη θεραπεία επιπλοκών, εφόσον υφίστανται.

Επιπλοκές

Όπως σε κάθε χειρουργική διαδικασία, υφίσταται ένας μικρός κίνδυνος επιπλοκών. ZAGA Centers receive training and are knowledgeable in preventing complications. Στα ZAGA Centers το προσωπικό λαμβάνει κατάρτιση και διαθέτει γνώσεις για την πρόληψη επιπλοκών. Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές είναι η ιγμορίτιδα και η υποχώρηση των ούλων. Ο κίνδυνος να συμβούν είναι ελάχιστος λόγω της προηγμένης τεχνολογίας ZAGA και του σχεδιασμού των ζυγωματικών εμφυτευμάτων που προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενή. Η προληπτική προσέγγιση που χρησιμοποιούν τα ZAGA Centers είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μακροχρόνια επιτυχία της θεραπείας και την ικανοποίηση κάθε ασθενή. Τέλος, τα ZAGA Centers αναλαμβάνουν επίσης τη θεραπεία επιπλοκών από οδοντιατρικές κλινικές που αντιμετωπίζουν περίπλοκα προβλήματα.

επιπλοκές ζυγωματικών εμφυτευμάτων

Επιπλοκές ζυγωματικών εμφυτευμάτων

Γενική άποψη των θεραπειών με ζυγωματικά εμφυτεύματα

Τα ζυγωματικά εμφυτεύματααποτελούν, πρωτίστως, λύση για ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή απώλεια οστούκαι επιθυμούν να αποκτήσουν ξανά σταθερή οδοντοστοιχία. Έως τέσσερα μακριά εμφυτεύματα στερεώνονται στο ζυγωματικό οστό επί των οποίων θα στηριχτεί μία σταθερή οδοντοστοιχία. Στόχος της θεραπείας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε ασθενή. Το σχέδιο θεραπείας προσαρμόζεται στο οδοντικό ιστορικό κάθε ασθενούς και στους προσωπικούς στόχους. Είναι, συνεπώς, ουσιώδες να ληφθούν υπόψη δυνητικές επιπλοκές των ζυγωματικών εμφυτευμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Δυνητικές επιπλοκές ζυγωματικών εμφυτευμάτων

Όπως συμβαίνει με όλες τις επεμβάσεις, υπάρχει πάντα η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών. Το ZAGA Conceptστοχεύει στην πρόληψη, όχι στη θεραπεία των επιπλοκών των ζυγωματικών εμφυτευμάτων. Επιπλέον, τα ZAGA Centers αποτελούν κέντρα αναφοράς για την επίλυση επιπλοκών από άλλες οδοντιατρικές κλινικές. Οι πιο συχνές επιπλοκές που παρατηρούνται είναι η συρρίκνωση του ουλικού ιστού και η χρόνια ιγμορίτιδα. Στόχος της θεραπείας με ζυγωματικά εμφυτεύματα είναι ο ασθενής να επανακτήσει την ποιότητα ζωής που έχασε με το πέρασμα του χρόνου λόγω της απώλειας δοντιών και οστού. Οι επιπλοκές των ζυγωματικών εμφυτευμάτων μειώνουν την καθημερινή ποιότητα ζωής του ασθενή. Τα ZAGA Centers έχουν εμπειρία στην πρόληψή τους.

Λύσεις

Η φιλοσοφία ZAGA βοηθά, πρωτίστως, στην πρόληψη των επιπλοκών από ζυγωματικά εμφυτεύματα που προέρχονται από τη χρήση άλλων χειρουργικών τεχνικών. Το ίδιο αποδεικνύεται και από το ποσοστό επιτυχίας μας. Όσον αφορά την τελική ποιότητα ζωής, η προσθετική εργασία που θα λάβετε καταλαμβάνει έναν φυσικό χώρο μέσα στο στόμα. Όσον αφορά τις διαστάσεις της, είναι παρόμοια με αυτή των φυσικών δοντιών, γεγονός που συμβάλλει στην αισθητική, τη συντήρηση και την υγιεινή. Επιπλέον, κάθε ZAGA Center παρακολουθεί μία με δύο φορές τον χρόνο κάθε ασθενή για να αξιολογήσει την υγιεινή και την εξέλιξη της ποιότητας ζωής του. Μπορείτε να φάτε και να μασήσετε καλά; Σας αρέσει το χαμόγελό σας; Πέρασε ο πόνος; Οι ερωτήσεις αυτές είναι ουσιώδεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της θεραπείας. Τέλος, τα ZAGA Centers θα σας βοηθήσουν όσο καλύτερα μπορούν αν πάσχετε από επιπλοκές ζυγωματικών εμφυτευμάτων.

αποτυχία ζυγωματικά εμφυτεύματα

Αποτυχία ζυγωματικού εμφυτεύματος: μπορεί να συμβεί;

Πόσο σπάνιο είναι;

Με λίγα λόγια, το ποσοστό επιτυχίας των θεραπειών με ζυγωματικά εμφυτεύματα είναι υψηλό. Συνολικά, έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια και ξεπέρασε μερικά χρόνια πίσω τις θεραπείες χρησιμοποιώντας μοσχεύματα οστών. Είναι σπάνιο να αποτύχουν τα ζυγωματικά εμφυτεύματα. Κάθε ζυγωματικό εμφύτευμα είναι μοναδικό επειδή το οδοντικό ιστορικό κάθε ασθενούς είναι μοναδικό. Οι θεραπείες ζυγωματικών εμφυτευμάτων αποτελούν την τελευταία και μοναδική επιλογή για ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή έλλειψη οστού. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να οφείλεται σε απώλεια εμφυτεύματος ή σε χρήση αφαιρούμενης οδοντοστοιχίας για μεγάλο διάστημα.

Η θεραπεία ζυγωματικών εμφυτευμάτων περιλαμβάνει την τοποθέτηση 1 έως 4 εμφυτευμάτων στο ζυγωματικό οστό, στα οποία θα στηριχτεί σταθερή οδοντοστοιχία. Όπως με κάθε χειρουργική διαδικασία, υφίσταται πάντα ο κίνδυνος επιπλοκών. Η πρόληψη των επιπλοκών αυτών αποτελεί στόχο των ZAGA Centers. Διαθέτουν εμπειρία και, ως δίκτυο, επιμορφώνονται συνεχώς, ώστε να παράσχουν τις ασφαλέστερες δυνατές θεραπείες. Τι λύσεις υπάρχουν για την αποτυχία των ζυγωματικών εμφυτευμάτων;

Οι επιλογές για την αντιμετώπιση μιας αποτυχημένης τοποθέτησης ενός ζυγωματικού εμφυτεύματος είναι λίγες.

Οι επιλογές για την αντιμετώπιση μιας αποτυχημένης τοποθέτησης ενός ζυγωματικού εμφυτεύματοςείναι λίγες. Οι ασθενείς που έχουν χάσει τα δόντια τους και πάσχουν από σοβαρή απώλεια οστού, έχουν μία μόνο ευκαιρία να επαναποκτήσουν σταθερή οδοντοστοιχία. Η διαδικασία αυτή, συνεπώς, πρέπει να αποτελεί την πρώτη προσπάθεια. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι καλύτερο να εμπιστευτείτε ένα κέντρο με υψηλή εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της έντονης απώλειας οστού με ζυγωματικά εμφυτεύματα. Το προσωπικό του ZAGA Center διαθέτει υψηλή κατάρτιση και είναι προετοιμασμένο για να αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις.

Μία ενδελεχής διάγνωση, ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας και μία έμπειρη ομάδα ειδικών αποτελούν τα αναγκαία συστατικά για μια επιτυχημένη θεραπεία. Τα ZAGA Centers αποτελούνται από πολυεπιστημονικές ομάδες ειδικών στον τομέα της οδοντιατρικής. Θα δώσουν λύση στο οδοντιατρικό σας πρόβλημα καλύπτοντας όλες τις πτυχές του: ποιότητα ζωής, πόνο, κοινωνική ζωή, αισθητική. Συνεπώς, θα συστήσουν τη χρήση ζυγωματικών εμφυτευμάτων μόνο αν δεν είναι δυνατή η διενέργεια καμίας άλλης θεραπείας. Οι θεραπείες επιδιώκεται να είναι ελάχιστα επεμβατικές και συντηρητικές.