Τι είναι ZAGA, τα ZAGA Centers και η φιλοσοφία ZAGA;

ZAGA είναι μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από ορισμένους από τους κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της οδοντιατρικής. Πολλά χρόνια πριν διαπίστωσαν την ανάγκη να υπάρχει μια λιγότερο παρεμβατική, περισσότερο επικεντρωμένη στον ασθενή προσέγγιση, που να βοηθά τους ασθενείς με σοβαρή απώλεια οστού στη γνάθο τους. Δεδομένου ότι στους ασθενείς αυτούς δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν κανονικά εμφυτεύματα και οι εναλλακτικές μέθοδοι ήταν ιδιαίτερα παρεμβατικές και χρονοβόρες, επινόησαναυτή την αποτελεσματική μεθοδολογία, την οποία συνεχίζουν από τότε να βελτιώνουν.

Τα κέντρα ZAGA είναι κορυφαίες κλινικές σε όλο τον κόσμο που διαθέτουν ομάδες εμπειρογνωμόνων που έχουν μελετήσει και ασκήσει εντατικά τη μεθοδολογία. Εργάζονται από κοινού για να προαγάγουν μια καλύτερη κατανόηση και υλοποίηση της διαδικασίας σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς. Κατόπιν αυτού, εργάζονται με τον πιο κοντινό σε εσάς οδοντίατρο για να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα που να προσαρμόζεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες και περιστάσεις σας.

Η φιλοσοφία ZAGA σημαίνει απλά ότι όλα όσα κάνουμε είναι εξατομικευμένα για εσάς. Τα ατομικά σας χαρακτηριστικά και οι ανάγκες σας είναι τα βασικά στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη όταν σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα θεραπείας και αποφασίζουμε τι υλικά ή εμφυτεύματα θα χρησιμοποιηθούν.