Τι είναι τα ζυγωματικά εμφυτεύματα;

Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα εισέρχονται στην άνω πλευρά των οστών του προσώπου σε ανθρώπους που έχουν χάσει οστική μάζα γύρω από το στόμα. Είναι, επομένως, μακρύτερα από τα συμβατικά εμφυτεύματα. Ξεκινούν στο υπολειμματικό οστό της άνω γνάθου και στερεώνονται στο ζυγωματικό οστό. Ένα από τα διακριτικά χαρακτηριστικά του ζυγωματικού οστού είναι ότι, σε αντίθεση με το οστό της άνω γνάθου, η απώλεια των δοντιών δεν του προκαλεί ατροφία. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποδυναμώνεται και δεν εξαφανίζεται. Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για την στήριξη σταθερών δοντιών σε ατροφικά οστά της άνω γνάθου και βοηθούν στην πρόληψη των επιπλοκών που οφείλονται στη χρήση οστικών μοσχευμάτων στη σιαγονική κοιλότητα, τη μύτη ή την φατνιακή ακρολοφία. Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα είναι, ως εκ τούτου, η προτιμώμενη επιλογή για τη θεραπεία της απώλειας δοντιών σε ασθενείς που δεν μπορούν να δεχτούν τα συνήθη εμφυτεύματα λόγω της έλλειψης επαρκούς οστού στην άνω γνάθο.