Τι είναι η σοβαρή ατροφία των γναθιών;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το οστό της άνω γνάθου μπορεί να συρρικνωθεί και να μικρύνει αρκετά, σε σημείο που ορισμένες φορές να φτάνει να εξαφανιστεί. Αυτό είναι γνωστό ως απώλεια οστού ή, τεχνικώς, ως ατροφία. Αποτέλεσμα αυτού είναι ένα γναθικό οστό (οστό της άνω γνάθου) που αποτελείται από έναν ρινικό κόλπο γεμάτο αέρα και που χωρίζεται από το στόμα με ένα πολύ λεπτό οστό, με μερικά μόλις χιλιοστά πάχος. Είναι κοινώς γνωστό επίσης ως απώλεια του κόκαλου της γνάθου, μία κατάσταση όπου δεν υπάρχει επάρκεια οστού για την τοποθέτηση συμβατικών εμφυτευμάτων. Σήμερα, η διαδικασία μας συνίσταται στο να χρησιμοποιούμε το ζυγωματικό οστό για την αγκύρωση των εμφυτευμάτων και να τοποθετούμε τα σταθερά δόντια μέσα σε 24 ώρες.