Τι διαγνωστικές δοκιμές απαιτούνται;

Γενικά, οι περισσότερες δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία μέρα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν είναι παρεμβατικές. Κατά κανόνα, εκτός από μία ενδοστοματική εξέταση (μια απλή αλλά ενδελεχής εξέταση της περιοχής του στόματος), συνήθως απαιτείται επίσης μια πανοραμική ακτινογραφία, καθώς και μία αξονική τομογραφία ακτίνων Χ (ένα είδος τρισδιάστατης απεικόνισης της περιοχής), όπως η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT). Οι δοκιμές αυτές δεν αποκλείουν την ανάγκη πραγματοποίησης άλλων ιατρικών δοκιμών. Οι δοκιμές αυτές μάς βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι όλα όσα κάνουμε είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και περιστάσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.