Σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται η τοποθέτηση ζυγωματικών εμφυτευμάτων;

Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση σε ανθρώπους με απώλεια οστού ώστε να αποφευχθεί η χρήση οστικών μοσχευμάτων, που είναι μια πολύ πιο επιθετική και λιγότερο προβλέψιμη διαδικασία. Όταν ο χειρουργός σας στο ZAGA Center χρησιμοποιεί τη μέθοδό μας για την τοποθέτηση των ζυγωματικών σας εμφυτευμάτων, έχετε το πλεονέκτημα ότι θα αποκτήσετε σταθερά δόντιασε μία μόνο μέρα που είναι πιο καλαίσθητα και παρόμοια στην όψη με τα φυσικά σας δόντια. Εκτός από την καλύτερη μακροπρόθεσμη πρόγνωση, η διαδικασία αυτή είναι λιγότερο επεμβατική και είναι ειδικά σχεδιασμένη για τα προσωπικά σας ανατομικά χαρακτηριστικά, ενώ η συγκεκριμένη μέθοδος καθιστά λιγότερο πιθανή την εμφάνιση επιπλοκών στους ασθενείς σε σχέση με τις επιπλοκές που εμφανίζονται κατά την τοποθέτηση άλλων ζυγωματικών εμφυτευμάτων.